Anunț finalizare proiect ”Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Harghita si Covasna, cod smis 125266

Anunț finalizare proiect ”Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Harghita si Covasna, cod smis 125266

30 Views

Comunicat de presă – Finalizare proiect „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Harghita și Covasna“

Parteneriatul dintre Ministerul Sănătății, UAT Județul Harghita, Spitalul Municipal Gheorgheni, Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, Spitalul de Recuperare Cardiovasculară ‚Dr. Benedek Géza’, UAT Județul Covasna, Spitalul Județean de Urgență ‚Dr. Fogolyán Kristóf’ Sfântu Gheorghe, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea activităților proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Harghita și Covasna“, Cod SMIS 125266 împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii Centru.

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale“, Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A – ambulatorii.

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate în regim ambulatoriu, în vederea asigurării accesului echitabil al populației din zona acoperită de proiect.

Proiectul a fost implementat pe teritoriul județelor Harghita și Covasna, în perioada 01.01.2014 – 30.09.2020, cu o valoare totală de 3.953.403,28 RON, din care finanțarea nerambursabilă acordată este de 3.874.334,78 RON.

Rezultate: Modernizarea și dotarea infrastructurii ambulatoriilor cu echipamente și dispozitive medicale care deservesc ambulatoriile.