Anunțuri

section-bf365db
Anunț post asistent medical perioada determinată

Erată anunț post asistent medical

Anunț selecție dosar asistent medical 

Rezultat testare psihologica asistent medical

Rezultat concurs asistent medical 🆕

Anunț post registrator medical perioada nedeterminată
Anunț selecție dosar registrator medical 🆕

Rezultat testare psihologica registrator medical

Rezultat concurs registrator medical 🆕

Anunț post economist debutant - Compartiment Achiziții publice, Contractare 

Anunț selecție dosar economist debutant

Rezultat testare psihologica economist debutant

Rezultat concurs economist debutant 🆕

 

Anunț informatician/analist debutant

Anunț selecție dosar informatician/analist debutant

Rezultat testare psihologica informatician/analist debutant

Rezultat concurs informatician/analist debutant 🆕

Anunț post de medic specialist – specialitatea psihiatru la AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI   și post de medic specialist – specialitatea psihiatrie la SECȚIA VI CRONICI 

Anunț + calendar

Centralizator selecție dosar 

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei clinice

Rezultatul final

Anunț post economist IA - Compartiment Ahiziții publice, Contractare 

Anunț informatician/analist I

Anunț informatician/analist I

Anunț rezultat Director Financiar Contabil

Anunț concurs Director Financiar Contabil

ANUNȚ PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER LA SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ

Regulament de concurs
Bibliografie
Teme pentru proiectul de management
Cerere de înscriere

ERATĂ ANUNȚ PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER LA SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ

Rezultatul selecției dosarelor - concurs pentru ocuparea funcției de manager

Proiectul de management - concurs organizat pentru ocuparea funcției de manager

REZULTATUL FINAL al concursului organizat în vederea ocupării funcției de manager persoană fizică al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș

Posturi scoase la concurs:

Anunț post economist IA - Compartiment RUNOS
Anunț post muncitor IV - zugrav/zidar
Anunț rezultat post muncitor II - bucătar
Anunț testare psihologică post muncitor II - bucătar
Anunț selecție dosar muncitor II - bucătar
Anunț rezultat post asistent medical
Anunț rezultat post spălătoreasă
Anunț rezultat post îngrijitor
Anunț rezultat post zugrav/zidar
Anunț testare psihologică post asistent medical
Anunț testare psihologică post îngrijitor
Anunț testare psihologică post spălătoreasă
Anunț testare psihologică post zugrav/zidar
Anunț post muncitor calificat II bucătar
Anunț selecție dosar îngrijitor
Anunț selecție dosar zugrav/zidar
Anunț selecție dosar spălătoreasă
Anunț selecție dosar asistent medical
Anunț post asistent medical

Anunț post îngrijitor
Anunț post spălătoreasă
Anunț post muncitor IV - zugrav/zidar

Accesul vizitatorilor în spital 2023 (valabil din 06.01.2023 pana la data de 28.03.2023)

Accesul vizitatorilor în spital (valabil din data de 29.03.2023)

Reglementare privind programul de vizitare și accesul în spital