Condiții internare

section-5b1643f

STIMAȚI  PACIENȚI  ȘI  APARȚINĂTORI

Conducerea Spitalului de Psihiatrie Tulgheș vă comunică ca a luat toate măsurile de prevenție recomandate de Organizația Mondiala a Sănătății și în conformitate cu prevederile hotărârilor Comitetului National pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea procedurii operaționale privind gestionarea cazurilor de infecție cu noul Coronavirus, pentru limitarea răspândirii virusului COVID-19, respectiv:

 • RESTRICȚIONAREA  ACCESULUI  ÎN  SPITAL –  se interzice accesul vizitatorilor și aparținătorilor în spital pe perioada stării de alertă.
 • TRIAJUL EPIDEMIOLOGIC – la Biroul de internări, toți pacienții sunt triați prin verificarea simptomatologiei  și  completarea chestionarului de triaj.
 • LIMITAREA PROCEDURILOR MEDICALE  - în situațiile în care este posibil, cu precauțiunile ce se impun în contextul actual.
 • REPROGRAMAREA PE CAT POSIBIL A INTERNĂRILOR, INTERNAREA DOAR A URGENȚELOR PSIHIATRICE. Planificarea pentru internare a pacienților cu boli progresive, care pot fi temporizați să se facă de către medicii de familie. Pacienții vor fi informați telefonic de reprogramări.
 • INSTRUIREA PERSONALULUI – întregul personal al spitalului a fost instruit și cunoaște măsurile care trebuie luate în aceasta situație de urgență.
 • DISTRIBUIREA PICTOGRAMELOR în toate secțiile și compartimentele spitalului, referitoare la infecția COVID-19 cu măsurile de precauție și prevenție .

Vă asigurăm că facem toate eforturile pentru desfășurarea în bune condiții a activității medicale, având în vedere, în primul rând, grija pentru pacienții noștri,  evitarea expunerii lor la riscuri suplimentare!

Pentru recomandări și alte informații despre infecția cu virusul COVID-19 puteți apela linia TELVERDE,  pusa la dispozitie de Ministerul Sanatatii 0800 800 358.

SISTEM DE INTERNARE

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTERNARE

Serviciile medicale spitalicești se acorda pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, a medicilor din unităţile de asistenţă medico-sociala care au încheiat convenţii cu casele de asigurări de sănătate.

La internare pacientul trebuie să prezinte obligatoriu următoarele documente:

 1. BILET DE INTERNARE de la medicul de familie sau bilet de internare de la medicul specialist, medici aflaţi în relaţii contractuale cu casa judeţeana de asigurări.
 2. CARTE DE IDENTITATE sau BULETIN.
 3. CARD DE SĂNĂTATE.
 4. DOVADA CALITĂȚII DE ASIGURAT:
 • ANGAJAȚI: - Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările sociale de sănătate şi precizarea numărului de zile de concediu medical în ultimele 12 luni.
 • PENSIONARI: - Cuponul de pensie din ultima lună.
 • ȘOMERI: - Adeverinţă de şomaj sau xerocopie după carnetul de şomaj.
 • PERSOANE FĂRĂ VENIT: - Chitanţă de la casa de asigurări de sănătate, privind plata asigurării medicale sau dovadă de co-asigurat .
 • ELEVI SUB 18 ANI ȘI STUDENȚI: - xerocopie după certificatul de naştere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate şi dovada de co-asigurat, adeverinţă de la instituţia de învăţământ unde urmează cursurile.

PENTRU PROGRAMĂRI PUTEȚI SĂ NE CONTACTAȚI DE LUNI PÂNĂ VINERI ÎNTRE ORELE 9 ȘI 15 PE URMĂTOARELE NUMERE DE TELEFON:
0266 338 188   SAU   0266 338 189