Informații coplată

section-40f382a

Valoarea coplăţii  a fost stabilită de unitatea sanitară cu paturi pe bază de criterii proprii, cu avizul consiliului de administraţie, in suma de 5 lei.

Spitalele încasează de la asiguraţi suma corespunzătoare coplăţii, astfel

 1. pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în secţiilecompartimentele cu paturi din unităţile sanitare cu paturi organizate conform prevederilor legale în vigoare şi aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

 

 1. pentru serviciile medicale spitaliceşti, acordate în regim de spitalizare continuă, prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază şi în pachetul de servicii ce se acordă persoanelor care se asigură facultativ.

Excepţie la coplată

 1. Serviciile medicale spitaliceşti pentru internările obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. 108, 109 şi 110 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, precum şi serviciile medicale spitaliceşti de lungă durată – ani.

 

 1. Serviciile medicale spitaliceşti pentru care criteriul de internare este urgenţa.

 

Scutire de coplată

Categoriile de asiguraţi scutite de coplată, prevăzute la art. 225  din Legea nr. 952006, cu modificările şi completările ulterioare, fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi cu documente şisau, după caz, cu declaraţie pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului prevăzut în norme.

Categoriile de persoane sunt scutite de la coplată

 1. a) copiii până la vârsta de 18 ani;
 2. b) tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii;
 3. c) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;

 

 1. d) persoanele fizice cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 leilună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri;

 

 1. e) toate femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile medicale;

 

 1. f) persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane;

 

 1. g) persoanele reţinute, arestate sau deţinute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse, care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă.

 

Persoanele prevăzute la ali. 7.4.2. lit. a), e) şi f) sunt scutite de la coplată şi beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei, în condiţiile art. 224 şi în cazul în care nu deţin cod numeric personal, în termen de maximum un an de zile de la data primei prezentări la furnizorul de servicii medicale.

 

În situația în care  persoanele prevăzute la alin.7.4.3. solicită servicii medicale, vor declara că nu sunt înregistrate în registrele de stare civilă, cu excepţia copiilor de până la 14 ani şi a persoanelor cu handicap, pentru care declaraţia se formulează de către persoanele care le însoţesc la furnizorul de servicii medicale.

 

În toate cazurile în care se vor aplica prevederile alin. 7.4.3. furnizorii de servicii medicale vor anunţa de îndată organele de poliţie şi serviciile de asistenţă socială din raza teritorială a furnizorului de servicii medicale, în vederea efectuării procedurilor de înregistrare a naşterii acestor persoane în registrele de stare civilă conform legii sau identificării lor, după caz.

 

Categoriile de asiguraţi scutite de coplată prevăzute la art. 225 din Legea nr. 952006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi documente şisau după caz declaraţie pe proprie răspundere că îndeplineşte condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului prevăzut în norme,