GDPR

section-580baae

Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016

privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)

Protectia datelor cu caracter personal

Referitor la prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului UE din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (Regulamentul general privind protectia datelor - in continuare GDPR), va comunicam urmatoarele:

  1. Spitalul de Psihiatrie Tulghes este operator de date cu caracter personal nr. 29767 in baza legislatiei aplicabile administratiei publice locale si centrale, toata activitatea fiind in stransa legatura cu drepturile cetatenilor si respectarea principiilor si regulilor stabilite in Regulamentul pentru protectia datelor cu caracter personal.

 

  1. In activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, Spitalul de Psihiatrie Tulghes respecta principiile fundamentale ale GDPR si drepturile persoanelor fizice ale caror date personale se prelucreaza, precum:

dreptul de a fi informat;

dreptul de acces;

dreptul la rectificare;

dreptul la stergere;

dreptul de a restrictiona prelucrarea;

dreptul la portabilitatea datelor;

dreptul la obiectii;

drepturi legate de luarea deciziilor de automatizare si profilare.

  1. Scopurile prelucrarii respectivelor date personale

Prelucrarea este necesara din motive de interes public major in baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este proportional cu obiectivul urmarit, respecta esenta dreptului la protectia datelor si prevede masuri corespunzatoare si specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale si a intereselor persoanei vizate.

 

  1. Temeiul legal al prelucrarii

Art. 5 alin.1, lit. a), art. 6 alin.1 lit. e) din Regulamentul Ue 679/2016.

 

  1. Termenul de prelucrare a acestor date personale

Toate datele cu caracter personal prelucrate de Spitalul de Psihiatrie Tulghes sunt stocate in baze de date interne si arhivate electronic conform legislatiei in vigoare.

De asemenea, va informam ca pe site-ul Spitalului de Psihiatrie Tulghes nu se promoveaza SPAM-ul, iar orice utilizator care a firnizat datele sale cu caracter personal catre Spitalul de Psihiatrie Tulghes beneficiaza de toate drepturile prevazute de RegulamentulUE nr. 679/2016 si poate opta pentru stergerea acestora din baza de date a site-ului, a platformei de emitere a newsletter-ului si, implicit, a institutiei noastre.

In speranta ca toate aceste informatii v-au fost de folos, ramanem la dispozitia dumneavoastra pentru orice alte informatii suplimentare pe care le-ati considera de cuviinta.

Regulament de protectie a datelor medicale

Spitalul de Psihiatrie Tulghes a adoptat politica de asigurare a confidentialitatii datelor dumneavoastra.

Pentru a putea sa va ingrijim sanatatea, suntem nevoiti sa inregistram si sa pastram date despre sanatatea dumneavoastra in documente medicale.

 

Politicile de securitate a datelor pe care le-am adoptat sunt in concordanta cu Regulamentul general privind protectia datelor personale Reg. (UE) 679/2016.

 

In cazul in care doriti sa solicitati copii dupa documentele medicale va rugam sa va adresati conducerii unitatii.