Condiții de Internare

STIMATI  PACIENTI  SI  APARTINATORI

 

Conducerea Spitalului de Psihiatrie Tulghes va comunica ca a luat toate masurile de preventie recomandate de Organizatia Mondiala a Sanatatii si in conformitate cu prevederile hotararilor Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta privind aprobarea procedurii operationale privind gestionarea cazurilor de infectie cu noul Coronavirus, pentru limitarea raspandirii virusului COVID-19, respectiv:

·        RESTRICTIONAREA  ACCESULUI  IN  SPITAL –  se interzice accesul vizitatorilor si apartinatorilor in spital pe perioada starii de alerta.

·        TRIAJUL EPIDEMIOLOGIC – la Biroul de internari, toti pacientii sunt triati prin verificarea simptomatologiei  si  completarea chestionarului de triaj

·        LIMITAREA PROCEDURILOR MEDICALE  - in situatiile in care este posibil, cu precautiunile ce se impun in contextul actual

·        REPROGRAMAREA PE CAT POSIBIL A INTERNARILOR, INTERNAREA DOAR A URGENTELOR PSIHIATRICE. Planificarea pentru internare a pacientilor cu boli progresive, care pot fi temporizati sa se faca de catre medicii de familie. Pacientii vor fi informanti telefonic de reprogramari

·        INSTRUIREA PERSONALULUI – intregul personal al spitalului a fost instruit si cunoaste masurile care trebuie luate in aceasta situatie de urgenta

·        DISTRIBUIREA PICTOGRAMELOR in toate sectiile si compartimentele spitalului, referitoare la infectia COVID-19 cu masurile de precautie si preventie .

Va asiguram ca facem toate eforturile pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii medicale, avand in vedere, in primul rand, grija pentru pacientii nostri ,  evitarea expunerii lor la riscuri suplimentare!

Pentru recomndari si alte informatii despre infectia cu virusul COVID-19 puteti apela linia TELVERDE,  pusa la dispozitie de Ministerul Sanatatii 0800 800 358

 

SISTEM DE INTERNARE

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTERNARE

Serviciile medicale spitaliceşti se acorda pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, a medicilor din unităţile de asistenţă medico-sociala care au încheiat convenţii cu casele de asigurări de sănătate.

La internare pacientul trebuie să prezinte obligatoriu următoarele documente:

a. BILET DE INTERNARE de la medicul de familie sau bilet de internare de la medicul specialist, medici aflaţi în relaţii contractuale cu casa judeţeana de asigurări.

b. CARTE DE IDENTITATE sau BULETIN.

c. CARD DE SĂNĂTATE.

d. DOVADA CALITĂȚII DE ASIGURAT:

PENTRU PROGRAMĂRI PUTEȚI SĂ NE CONTACTAȚI DE LUNI PÂNĂ VINERI ÎNTRE ORELE 9 ȘI 15 PE URMĂTOARELE NUMERE DE TELEFON:
0266 338 188   SAU   0266 338 189


MULȚUMIM!

Birou de internare