Spitalul asigură permanent servicii medicale pentru toate pesoanele cu dizabilități prin protocoale de colaborare specifice fiecărei particularități a cazului și potrivit Legii 448/2006.

Income Tax Planning

    View Service