Informare Pacienți la Internare

STIMATI  PACIENTI  SI  APARTINATORI

Conducerea Spitalului de Psihiatrie Tulghes va comunica ca a luat toate masurile de preventie recomandate de Organizatia Mondiala a Sanatatii si in conformitate cu prevederile hotararilor Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta privind aprobarea procedurii operationale privind gestionarea cazurilor de infectie cu noul Coronavirus, pentru limitarea raspandirii virusului COVID-19, respectiv

 • RESTRICTIONAREA ACCESULUI  IN  SPITAL –  se interzice accesul vizitatorilor si apartinatorilor in spital pana la data de 31.03.2020 cu posibilitatea prelungirii valabilitatii,  in functie de evolutia situatiei.
 • TRIAJUL EPIDEMIOLOGIC – la Biroul de internari, toti pacientii sunt triati prin verificarea simptomatologiei si  completarea chestionarului de triaj
 • LIMITAREA PROCEDURILOR MEDICALE - in situatiile in care este posibil, cu precautiunile ce se impun in contextul actual
 • REPROGRAMAREA PE CAT POSIBIL A INTERNARILOR, INTERNAREA DOAR A URGENTELOR PSIHIATRICE. Planificarea pentru internare a pacientilor cu boli progresive, care pot fi temporizati sa se faca de catre medicii de familie. Pacientii vor fi informanti telefonic de reprogramari
 • INSTRUIREA PERSONALULUI – intregul personal al spitalului a fost instruit si cunoaste masurile care trebuie luate in aceasta situatie de urgenta
 • DISTRIBUIREA PICTOGRAMELOR in toate sectiile si compartimentele spitalului, referitoare la infectia COVID-19 cu masurile de precautie si preventie .

Va asiguram ca facem toate eforturile pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii medicale, avand in vedere, in primul rand, grija pentru pacientii nostri ,  evitarea expunerii lor la riscuri suplimentare!

Pentru recomndari si alte informatii despre infectia cu virusul COVID-19 puteti apela linia TELVERDE,  pusa la dispozitie de Ministerul Sanatatii 0800 800 358

SISTEM DE INTERNARE

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTERNARE

Serviciile medicale spitaliceşti se acorda pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, a medicilor din unităţile de asistenţă medico-sociala care au încheiat convenţii cu casele de asigurări de sănătate.

La internare pacientul trebuie să prezinte obligatoriu următoarele documente

 1. BILET DE INTERNARE de la medicul de familie sau bilet de internare de la medicul specialist, medici aflaţi în relaţii contractuale cu casa judeţeana de asigurări.
 2. CARTE DE IDENTITATE sau BULETIN.
 3. CARD DE SĂNĂTATE.
 4. DOVADA CALITĂȚII DE ASIGURAT

ANGAJAȚI - Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările sociale de sănătate şi precizarea numărului de zile de concediu medical în ultimele 12 luni.

PENSIONARI - Cuponul de pensie din ultima lună.

ȘOMERI - Adeverinţă de şomaj sau xerocopie după carnetul de şomaj.

PERSOANE FĂRĂ VENIT - Chitanţă de la casa de asigurări de sănătate, privind plata asigurării medicale sau dovadă de co-asigurat .

ELEVI SUB 18 ANI ȘI STUDENȚI - copie după certificatul de naştere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate şi dovada de co-asigurat, adeverinţă de la instituţia de învăţământ unde urmează cursurile.

PENTRU PROGRAMĂRI PUTEȚI SĂ NE CONTACTAȚI DE LUNI PÂNĂ VINERI ÎNTRE ORELE 8 ȘI 16 PE URMĂTOARELE NUMERE DE TELEFON

0266 338 188   SAU   0266 338 189

 

MULȚUMIM!

Income Tax Planning

  View Service