Search Home PrintInformații publice

 


Regulament de Organizare și funcționare 2020PLAN STRATEGIC a SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHES 2021-2023 Click aici!
PLAN STRATEGIC a SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHES 2020-2023 Click aici!
PLAN STRATEGIC a SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHES 2019-2023 Click aici!
Ajustare - Strategia de dezvoltare 2010-2018 Click aici!
Ajustare- Strategia de dezvoltare 2010 -2017 Click aici!
Acord de colaborare CARITAS ALBA IULIA Click aici!
Aparatură medicală Click aici!
Buget centralizat 2019 Click aici!
Buletin de analiză microbiologică a probei de apă 2020 Click aici!
Buletin de analiză microbiologică a probei de apă Click aici!
Contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Harghita 2019
Anexa 1 si Anexa 2 la Contract cu Casa de Asigurări

Click aici!

Click aici!

Cont de executie 2019 Click aici!
Contract-cadru 2018-2019 Click aici!
Contract colectiv de munca 2021-2023 Click aici!
Contract colectiv de munca 2019-2020 Click aici!
Cod de conduită Click aick!
Codul de conduită Etică și Profesională Click aici!
Informații privind investigațiile și tratamentele care sunt decontate de către Casa de Asigurări. Click aici!
 Lista funcțiilor plătite din fonduri publice  Click aici!

Click aici!

Click aici!

Click aici!

Click aici!

Click aici!

Click aici!

Click aici!

Click aici!

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Click aici!
Monitorizare cheltuieli 2019 Click aici!
Proiect European: Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriupentru populatia din Judetele Harghita si Covasna Click aici!
Proiect european: "E-Sanatate" Click aici!
Plan de management - ajustat anul 2016

Click aici!

Programul anual al achizițiilor publice 2021 14.03.2022 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 07.03.2022 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2022  Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 29.12.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 21.12.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 15.12.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 25.11.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 24.11.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 22.11.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 17.11.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 03.11.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 02.11.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 01.11.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 25.10.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 14.10.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 07.10.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 28.09.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 22.09.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 16.09.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 14.09.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 27.08.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 20.07.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 15.07.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 14.07.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 13.07.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 08.07.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 28.06.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 15.06.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 27.05.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 14.05.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 06.05.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 26.03.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 15.03.2021 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2021 Click aici!

Programul anual al achizitiilor publice 29.10.2020

Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2020

Click aici!

Click aici!

Programul anual al achizițiilor publice 2019 Click aici!
Politica spitalului privind protecția datelor cu caracter personal Click aici!
Regulament de organizare și funcționare 2013 Click aici!
Tarife cabinet medicină internă Click aici!
Tarife fizioterapie Click aici!
Tarife kinetoterapie Click aici!

Strategia anuală de achiziții 2018

Click aici!

Strategia anuală de achiziții 2017 Click aici!
Norma de hrana Spitalul de Psihiatrie Tulghes  Click aici!
Decizie privind tariful pentru saloanele rezerva Click aici!

Informații privind pachetele de servicii medicale și tarifele corespunzătoare 1

Click aici!

Informații privind pachetele de servicii medicale și tarifele corespunzătoare 2 Click aici!
Informații privind pachetele de servicii medicale și tarifele corespunzătoare 3 Click aici!

ARHIVĂ

AJUSTARI PLAN STRATEGIC 2018                                

 Clicaici!

Ajustări plan strategic-2017  Click aici!
Buget centralizat 2016  Click aici!
Contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Harghita 2016  Click aici!
Cont de executie 30,06,2016  Click aici!
Contract-cadru 2016 - 2017  Click aici!
Contract colectiv de muncă  Click aici!
Lista funcțiilor plătite din fonduri publice - 2017  Click aici!
Monitorizare cheltuieli 2016  Click aici!
Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal  Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2018  Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2017  Click aici!

 
 

 


 

ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC

Prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de exprimare a informației (Art.2, din Legea 544/2001).

Asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere (Art. 3 din Legea 544/2001).

1. Formular-tip cerere de informații de interes public

ÎN FORMAT .PDF            ÎN FORMAT .DOCX

2. Formular-tip reclamație administrativă (1)

ÎN FORMAT .PDF            ÎN FORMAT .DOCX

2. Formular-tip reclamație administrativă (1)

ÎN FORMAT .PDF            ÎN FORMAT .DOCX

Solicitarea de informații de interes public sau reclamația administrativă se poate depune la sediul unității de luni pănă vineri între orele 08.00 și 16.00. 

Solicitarea de informații de interes public sau reclamația administrativă se poate transmite pe adresa de e-mail a unității: spitalultulghes@yahoo.com.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon: 0266 - 338 188 sau 0266 - 338 189.

 


   CORONAVIRUS COVID19  |   Conducerea Spitalului Program Audiențe  |   Organigrama  |   Structura Spitalului  |   Condiții de Internare  |   Drepturi şi obligaţii pacienți  |   Condiții de externare  |   Cabinet ambulatoriu  |   IMPORTANT  |   Informații publice  |   Declarații ANI  |   Informații privind coplata  |   Persoane cu Dizabilități  |   Educație Sanitară și Prevenție  |   Buletin legislativ  |   GDPR  |   Acces mass-media Ón spital  |   ACTIVITATE CONSILIU DE ETICA  
   Posturi vacante  |   Servicii  |   Galerie Foto  |   Transparență decizională  |   Legislație  |   Programari  |   Contact  
Created by DirectWEB in 2009 ©