Search Home PrintCondiții de externare

 

 

Externarea din spital se poate face:

        Externat la terminarea tratamentului sau la depăşirea fazei acute a bolii. La terminarea tratamentului sau la depăşirea fazei acute a bolii, la externare se completează Scrisoarea Medicală, în 2 exemplare, unul va fi ataşat la FOCG, iar celalalt se va înmâna pacientului spre a fi transmis medicului de familie. Bolnavului i se dau la ieşirea din spital, dacă este cazul, indicaţii de tratament şi regim alimentar şi de viaţă şi muncă.

Medicii care îşi desfăşoară activitatea în spital au obligaţia ca la externarea asiguratului să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, după caz, prin SCRISOARE MEDICALĂ/BILET DE IEŞIRE DIN SPITAL cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală, evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului), informaţii care trebuie să se regăsească şi în foaia de observaţie clinică generală la epicriză.

La cererea bolnavului care se externează, se completează şi se înmânează CERTIFICATUL MEDICAL sau ADEVERINŢA MEDICALĂ.

       In funcţie de evoluţia pacientului internat, medicul curant va stabili data externării.

După ce a fost stabilită data externării, ea va fi comunicată pacientului cu o zi anterior externării sau, cel târziu, în dimineaţa zilei externării.

Medicul curant completează starea la externare, codifică diagnosticele de externare, notează tipul externării.

Medicii care îşi desfăşoară activitatea în spital au obligaţia ca la externarea asiguratului să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, după caz, prin SCRISOARE MEDICALĂ/BILET DE IEŞIRE DIN SPITAL cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală, evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform

diagnosticului), informaţii care trebuie să se regăsească şi în foaia de observaţie clinică generală la epicriză.

   Recomandările sunt explicate de medicul curant. Daca este cazul, medicul va comunica pacientului intervalul pană la următorul control în ambulatoriul integrat.

   Tratamentul va fi prescris pe reţete gratuite, compensate sau simple, în funcţie de caz. Reţetele gratuite sau compensate se eliberează doar daca pacientul a făcut dovada ca este asigurat iar pe biletul de trimitere la internare este specificat ca pacientul nu a primit reţetă compensată/gratuită în ultimele 30 zile.

După înmânarea documentelor, pacientul va fi condus la garderoba spitalului şi se va schimba in haine de exterior.

   In cazul in care pacientul nu se poate deplasa singur este însoţit pană la ieşirea din spital de un brancardier sau o infirmiera, de unde va fî preluat de familie sau însoţitori.

Dosarul medical al pacientului care este constituit din FOCG şi toate actele medicale create pe parcursul spitalizării se arhivează şi se păstrează conform Nomenclatorului arhivistic.

       Externare la cerere. Pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost încunoştinţat de consecinţele posibile asupra stării lui de sănătate. Medicul curant consemnează în FOCG solicitarea pacientului privind externarea, iar pacientul semnează că a solicitat externarea. Se pot crea formulare tip în care pacientul va solicita externarea. Posibilitatea părăsirii spitalului la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege.

     Medicul curant

> Semnează şi parafează FOCG

> Stabileşte diagnosticului de externare

> Stabileşte starea pacientului la externare

> Prescrierea tratamentului pe retete gratuite, compensate sau simple.

> Completează certficatul medical sau Adeverinţa medicală

> Explică tratamentul si recomandările pacientului

> Stabileşte data consultaţiei de control

> Efectuează codificarea dignosticului la externare şi a diagnosticelor secundare (complicaţiile/comorbidităţile) pentru maximum 6 afecţiuni, concomitente cu diagnosticul principal, trecându-se exclusiv complicaţiile/comorbidităţile pentru care pacientul a fost investigat şi tratat în cursul episodului respectiv de boală; se codifică de medicul curant în conformitate cu clasificarea RO.vi.DRG, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.027/2010, cu modificările ulterioare.

    Documente eliberate

>  Scrisoarea medicală/Bilet de ieşire din spital.

>  Certificat de concediu medical, dupa caz.

>  Adeverinţă medicală - pentru elevi, studenţi, etc, dupa caz.

>  Reţeta gratuită/compensată.

>  Formular - Cerere de externare pe propria răspundere, dupa caz.

>  Decont de cheltuieli la externare pentru serviciile medicale primite.

  Documentele se completează conform regulament de completare.

  Documentele circula doar la pacient la externare şi la arhivă, conform graficului de circulaţie al documentelor.

 

 

 

 


   CORONAVIRUS COVID19  |   Conducerea Spitalului Program Audiențe  |   Organigrama  |   Structura Spitalului  |   Condiții de Internare  |   Drepturi şi obligaţii pacienți  |   Condiții de externare  |   Cabinet ambulatoriu  |   IMPORTANT  |   Informații publice  |   Declarații ANI  |   Informații privind coplata  |   Persoane cu Dizabilități  |   Educație Sanitară și Prevenție  |   Buletin legislativ  |   GDPR  |   Acces mass-media Ón spital  |   ACTIVITATE CONSILIU DE ETICA  
   Posturi vacante  |   Servicii  |   Galerie Foto  |   Transparență decizională  |   Legislație  |   Programari  |   Contact  
Created by DirectWEB in 2009 ©