Persoane cu Dizabilități

 

 

 

       Spitalul asigură permanent servicii medicale pentru toate pesoanele cu dizabilități prin protocoale de colaborare specifice fiecărei particularități a cazului și potrivit Legii 448/2006. 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/77815 (LEGEA 448/2006)