Buletin legislativ

Buletinul Legislativ actualizat conține informațiile prevăzute la art.5 alin. (1) din Legea nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

I. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice.


II. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice.


III. Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice.

[ Click aici! ]


IV. Programele și strategiile proprii,


V. Lista cuprinzând documentele de interes public.

[ Click aici! ]


 

VI. Modalitățiile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situație în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

[ Click aici! ]