Servicii

Spitalul de Psihiatrie Tulghes este o unitate sanitară publică cu profil de monospecialitate, cu 6 secții de specialitate psihiatrie pentru spitalizare continuă și cu două ambulatorii de specialitate, unul de psihiatrie și unul de medicină interna.

Servicii

Tratamente medicamentoase și de recuperare prin:

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTERNARE

Serviciile medicale spitaliceşti se acorda pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, a medicilor din unităţile de asistenţă medico-sociala care au încheiat convenţii cu casele de asigurări de sănătate.

La internare pacientul trebuie să prezinte obligatoriu următoarele documente:

a. BILET DE INTERNARE de la medicul de familie sau bilet de internare de la medicul specialist, medici aflaţi în relaţii contractuale cu casa judeţeana de asigurări.

b. CARTE DE IDENTITATE sau BULETIN.

c. CARDUL DE SĂNĂTATE.

d. DOVADA CALITĂȚII DE ASIGURAT:

PENTRU PROGRAMĂRI PUTEȚI SĂ NE CONTACTAȚI DE LUNI PÂNĂ VINERI ÎNTRE ORELE 9 ȘI 15 PE URMĂTOARELE NUMERE DE TELEFON:
0266 338 188   SAU   0266 338 189


MULȚUMIM!

Birou de internare