Search Home PrintServicii

 • Consultații de specialitate psihiatrie
 • Investigații paraclinice (examen laborator, EEG, EKG)
 • Îngrijire
 • Stabilirea diagnosticului psihiatric
 • Consultație medicină internă
 • Consiliere psihologică, evaluare psihologică clinică, psihoterapie
 • Stomatologie

Tratamente medicamentoase și de recuperare prin:

 • Fizioterapie
 • Cultura fizică medicală
 • Ergoterapie ocupațională (atelier croitorie, tâmplărie, pictură, sculptură, ceramică, olărit, împletit coșuri, etc.)
 • Ludoterapie și terapie de relaxare, informare și cultură (cluburi dotate cu televizoare, bibliotecă, meloterapie)
 • Kinetoterapie

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTERNARE

Serviciile medicale spitaliceşti se acorda pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, a medicilor din unităţile de asistenţă medico-sociala care au încheiat convenţii cu casele de asigurări de sănătate.

La internare pacientul trebuie să prezinte obligatoriu următoarele documente:

a. BILET DE INTERNARE de la medicul de familie sau bilet de internare de la medicul specialist, medici aflaţi în relaţii contractuale cu casa judeţeana de asigurări.

b. CARTE DE IDENTITATE sau BULETIN.

c. CARDUL DE SĂNĂTATE.

d. DOVADA CALITĂȚII DE ASIGURAT:

 • ANGAJAȚI: - Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările sociale de sănătate şi precizarea numărului de zile de concediu medical în ultimele 12 luni.
 • PENSIONARI: - Cuponul de pensie din ultima lună.
 • ȘOMERI: - Adeverinţă de şomaj sau xerocopie după carnetul de şomaj.
 • PERSOANE FĂRĂ VENIT: - Chitanţă de la casa de asigurări de sănătate, privind plata asigurării medicale sau dovadă de co-asigurat .
 • ELEVI SUB 18 ANI ȘI STUDENȚI: - xerocopie după certificatul de naştere(pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate şi dovada de co-asigurat, adeverinţă de la instituţia de învăţământ unde urmează cursurile.

PENTRU PROGRAMĂRI PUTEȚI SĂ NE CONTACTAȚI DE LUNI PÂNĂ VINERI ÎNTRE ORELE 8 ȘI 16 PE URMĂTOARELE NUMERE DE TELEFON:
0266 338 188   SAU   0266 338 189


MULȚUMIM!

Birou de internare

 


   CORONAVIRUS (COVID-19)  |   IMPORTANT  |   Conducerea Spitalului/ Program Audiențe  |   Organigrama  |   Structura Spitalului  |   Informații publice  |   Persoane cu Dizabilități  |   Buletin legislativ  |   Drepturi şi obligaţii   |   Informații privind coplata  |   Informare Pacienți la Internare  |   Condiții de externare  |   Educație Sanitară Psihiatrie  |   Cabinet ambulatoriu  |   Declarații  |   GDPR  |   Acces mass-media Ón spital  
   Posturi  |   Servicii  |   Galerie Foto  |   Contact  |   Evenimente  |   Legislație  
Created by DirectWEB in 2009 ©