Search Home PrintPosturi

STIMAȚI VIZITATORI!

Consiliul de Administratie al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș organizează concurs, pentru ocuparea funcției de manager de spital, persoana fizică.

Anunț concurs

Cerere de înscriere

Bibliografie

Teme cadru

Dispoziție aprobare regulament

 

Rezultatul selecției dosarelor

 

Proiect de management Ec. Csibi Veronica

Proiect de management Ec. Morosanu Gabriel Ionut

 

REZULTATUL FINAL 

Rezultatul final după contestație

 

Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Republicare. TITLUL VII: Spitalele

Ordinul 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice

Norma din 2006 privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice

Ordinul 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de Competenţă

Hotararea 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice

Legea 487/2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice *) - Republicată

Ordinul 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4

Ordinul 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

Ordinul 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului Public

Hotararea 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

MANAGEMENTUL SPITALULUI

 

 

 

 


   Conducerea Spitalului  |   Organigrama  |   Structura Spitalului  |   Drepturi şi obligaţii   |   Informații publice  |   Buletin informativ  |   Declarații  |   Cabinet ambulatoriu  |   Internare  
   Posturi  |   Servicii  |   Galerie Foto  |   Contact  |   Evenimente  |   Legislație  
Created by DirectWEB in 2009 ©