Search Home PrintLegislație

LEGE nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. (Click aici!)

ÎN FORMAT PDF

NORME METODOLOGICE din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. (Click aici!)

ÎN FORMAT PDF

CONTRACT-CADRU care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019. (Click aici!)

ÎN FORMAT PDF

LEGE nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. (Click aici!)

ÎN FORMAT PDF

LEGE Nr. 46 din 21 ianuiarie 2003 - Drepturilor pacientului. (Click aici!)

 


   CORONAVIRUS (COVID-19)  |   IMPORTANT  |   Conducerea Spitalului/ Program Audiențe  |   Organigrama  |   Structura Spitalului  |   Informații publice  |   Persoane cu Dizabilități  |   Buletin legislativ  |   Drepturi şi obligaţii   |   Informații privind coplata  |   Informare Pacienți la Internare  |   Condiții de externare  |   Educație Sanitară Psihiatrie  |   Cabinet ambulatoriu  |   Declarații  |   GDPR  |   Acces mass-media Ón spital  
   Posturi  |   Servicii  |   Galerie Foto  |   Contact  |   Evenimente  |   Legislație  
Created by DirectWEB in 2009 ©