Search Home PrintJogok és kötelezettségek

 

46/2003. törvény, 487/2002 törvény, 372/2006 rendelet

Beteg alatt az az egészséges vagy beteg személy értendő, aki az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe veszi.

Jogok:

-a betegeknek joguk van a legmagasabb minőségű egészségügyi ellátáshoz, amellyel a társadalom rendelkezik, a humán, pénzügyi és anyagi erőforrásoknak megfelelően,

-a betegnek joga van, hogy emberi lényként tiszteljék, minden megkülönböztetés nélkül,

-jogában áll, hogy tájékoztassák a rendelkezésre álló egészségügyi szolgáltatásokról, valamint azok használati módjáról,

-a betegnek jogában áll eldönteni, kíván-e további tájékoztatást, amennyiben az orvos által előadott információk szenvedést okoznának neki,

-a betegnek jogában áll egy másik orvosi véleményt kérni és kapni,

-a betegnek jogában áll kiutaláskor a kórházi kivizsgálásokról, diagnózisról, kezelésről és nyújtott ellátásról írásos összefoglalást kérni és kapni,

-a betegnek joga van az információk bizalmas kezeléséhez és magánélethez

-az információkat a beteggel tisztelettudóan kel közölni, világosan, a szakterminológia minimalizálásával, amennyiben a beteg nem ismeri a román nyelvet, az információkat anyanyelvén kell közölni vagy olyan nyelven, amit ért, vagy estenként, egyéb közlési formát kell keresni,

-a beteg rokonait és barátait a beteg hozzájárulásával lehet tájékoztatni a kivizsgálások, diagnózis és kezelés alakulásáról,

-a betegnek jogában áll visszautasítani vagy leállítani egy orvosi beavatkozást írásban magára vállalva a felelősséget a döntéséért, az orvosi intézkedések leállítása visszautasításának következményeit pedig el kell magyarázni a betegnek.

-a beteget nem lehet lefényképezni vagy filmezni egészségügyi intézetben, annak beleegyezése nélkül.

Minden személyiségzavaros betegnek joga van a legjobb elérhető mentális egészségügyi szolgáltatáshoz és ellátáshoz.

Bármely személyiségzavaros személyt, vagy akit azzal kezelnek, emberségesen kell kezelni, az emberi méltóság tiszteletével, és meg kell védeni a gazdasági, szexuális vagy egyéb kizsákmányolás bármilyen formájától, a káros és megalázó kezelésektől.

Nem megengedhető semmilyen személyiségzavarra épülő megkülönböztetés.

Bármely személyiségzavaros személynek jogában áll polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogait gyakorolni, amelyeket az Emberi Jogok Általános Nyilatkozata elismer, valamint egyéb nemzetközi egyezmények és megegyezés, amelyhez Románia csatlakozott, vagy tagja, kivéve a törvény által előírt eseteket.

Bármely személyiségzavaros személynek jogában áll, a lehetőségekhez mérten, a társadalomban élni és dolgozni.

A helyi közigazgatás, az illetékes szervek által, biztosítja a személyiségzavaros személyek beilleszkedését és visszailleszkedését az egészségügyi állapotuk, és társadalmi és szakmai beilleszkedési képességüknek megfelelően.

Minden személyiségzavaros betegnek joga van:

a)  személyként való elismerés jogához,

b) magánélethez, 

c) közlési szabadsághoz, főleg más személyekkel az ellátást biztosító egységnél, szabadsághoz, hogy magánlevelezést cenzúrázás nélkül küldjön és kapjon, szabadsághoz, hogy a tanácsadót vagy a személyes vagy jogi képviselőt magánlátogatóként fogadja, akárhányszor lehetséges, és egyéb látogatót, szabadsághoz a postai és telefonos szolgáltatáshoz, valamint az újságokhoz, rádióhoz, televízióhoz,

d) vallási vagy meggyőződési szabadsághoz.

A mentális egészségügyi szolgáltatások életkörülménye és életfeltétele a lehető legközelebb kell álljon a megfelelő korú személyek normális életéhez.

A szabadidő eltöltése céljából bármely személyiségzavaros betegnek joga van:
a) oktatási eszközökhöz,

b) a napi élethez, szórakozáshoz vagy kommunikációhoz szükséges cikk megvásárlásához vagy megszerzéséhez,

c) eszközökhöz, amelyek lehetővé teszik a beteg számára, hogy aktív tevékenységeket folytasson, adaptálva a szociális és kulturális környezetéhez, bátorításhoz ezen eszközök használatára és szakmai váltását célzó intézkedésekre oly módon, hogy megkönnyítse a társadalmi beilleszkedését.

A beteg nem kötelezhető semmilyen kényszermunkára.

 

A betegek kötelezettségei: elsajátítani és betartani a Kórház Belső Rendszabályzatát, az érvényes törvény értelmében.

 

 

 


   A Kórház Vezetősége  |   Organogram  |   A Kórház felépítése  |   Jogok és kötelezettségek  |   Közérdekű információk  |   Információs közlöny  |   Nyilatkozatok  |   Járóbeteg szakrendelő  |   Betegfelvétel  
   Állásajánlatok  |   Szolgáltatások  |   Fotógaléria  |   Kapcsolat  |   Események  |   Törvénykezés  
Created by DirectWEB in 2009 ©