Search Home PrintInformații publice

Click pe butonul de mai jos!


Decizia 439/1980 Click aici!
Proiect european: "E-Sanatate" Click aici!
Ajustare - Strategia de dezvoltare 2010-2017   Click aici!
Ajustare - Strategia de dezvoltare 2010-2018 Click aici!
Acord de colaborare CARITAS ALBA IULIA Click aici!
Aparatură medicală Click aici!
Tarife cabinet medicină internă Click aici!
Tarife fizioterapie Click aici!
Tarife kinetoterapie Click aici!
Contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Harghita Click aici!
Plan de management - ajustat anul 2016 Click aici!
Contract-cadru 2016 - 2017 Click aici!
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Click aici!
Regulament de organizare și funcționare Click aici!
Monitorizare cheltuieli 2016 Click aici!
Cont execuție 30.06.2016 Click aici!
Contract colectiv de muncă Click aici!
Buget centralizat 2016 Click aici!
Cod de conduită Click aick!
Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2017 Click aici!
Strategia anuală de achiziții 2017 Click aici!
Ajustări plan strategic-2017 Click aici!
Lista funcțiilor plătite din fonduri publice - 2017 Click aici!
Programul anual al achizițiilor publice 2018 Click aici!
Strategia anuală de achiziții 2018 Click aici!
Buletin de analiză microbiologică a probei de apă Click aici!
Lista funcțiilor plătite din fonduri publice - 2018

Click aici!

Click aici!

Politica spitalului privind protecția datelor cu caracter personal

Click aici!

AJUSTARI PLAN STRATEGIC 2018 Click aici!
Codul de conduită Etică și Profesională Click aici!
PAAP 2019 Click aici!

 

 

 

 


 

ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC

Prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de exprimare a informației (Art.2, din Legea 544/2001).

Asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere (Art. 3 din Legea 544/2001).

1. Formular-tip cerere de informații de interes public

ÎN FORMAT .PDF            ÎN FORMAT .DOCX

2. Formular-tip reclamație administrativă (1)

ÎN FORMAT .PDF            ÎN FORMAT .DOCX

2. Formular-tip reclamație administrativă (1)

ÎN FORMAT .PDF            ÎN FORMAT .DOCX

Solicitarea de informații de interes public sau reclamația administrativă se poate depune la sediul unității de luni pănă vineri între orele 08.00 și 16.00. 

Solicitarea de informații de interes public sau reclamația administrativă se poate transmite pe adresa de e-mail a unității: spitalultulghes@yahoo.com.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon: 0266 - 338 188 sau 0266 - 338 189.

 


   Conducerea Spitalului  |   Organigrama  |   Structura Spitalului  |   Drepturi şi obligaţii   |   Informații publice  |   Buletin informativ  |   Declarații  |   Cabinet ambulatoriu  |   Internare  |   GDPR  
   Posturi  |   Servicii  |   Galerie Foto  |   Contact  |   Evenimente  |   Legislație  
Created by DirectWEB in 2009 ©